MOR VČELÍHO PLODU V NAŠÍ ORGANIZACI

18.04.2010 17:09

Tak je to tady. Palice dopadla i na naše včelaře. Na tomto místě budeme zveřejňovat pokyny a postupy k řešení situace s morem včelího plodu, který byl diagnostikován u některých našich včelařů.

Týden od 12.  do 18. dubna

      V pondělí přišla zpráva z veteriny, že se v rozboru měli ve VÚV v Dole objevily známky moru včelího plodu v obci Židovice, u tří včelařů. Informaovali jsme okolní včelaře a skontaktovali se s veterinární službou - dr. Knapem z pracoviště v Jičíně. Domluvili jsme kalendář prohlídky včelstev a odebrání vzorků k nové analýze ve VÚV.

 

Týden od 19. do 25. dubna

    Prohlídka včelstev u přítele Tobiáše st. a přítele Drozna (úterý od 9 hodin ráno) a u  přítele Erbena ( pátek od 9 hodin ráno) proběhla za účasti prohližitele a pracovníka Krajské veterinární správy z Hradce Králové ing. Valenty, vedoucího pobočky v Jičíně Dr.Knapa, našeho prohližitele př. Koutníka. U všech tří včelařů, kde byl mor rozbborem měli VÚV v Dole objeven, byl také potvrzen. Přesto byly vzorky ještě zaslány do Dolu a konečný výsledek a přijatá opatření budou známa začátkem května. S největší pravděpodobností dojde u všech tří včelařů k likvidaci všech včelstev.  O opatřeních v okolí a celé organizaci budenme průběžně informovat.

 

 

Týden od 25. do 2. května

Všem členům organizace by měli důvěrníci předat list s podrobnou informací o nákaze a opatřeních.

Text tohoto oběžníku: 

  

MOR VČELÍHO PLODU…

…je nebezpečná nákaza včel, která zpravidla vede k jejich úhynu. Způsobuje ho mikroskopická bakterie, která se množí v těle larvičky. Mimo její tělo přežívá i desítky let v podobě neuvěřitelného množství mikroskopických spór.

    Příznaky moru:

·         Mezerovitý plod

·         Propadlá a děravá víčka plodu

§ Podezřelý zápach na plástu

o   Táhnoucí se vnitřek buněk při píchnutí sirkou

 

Laboratorní vyšetření se provádí na pracovišti VÚ včelařského z Dolu speciálními destičkami, které se na několik dní vkládají na dno úlu. Sebraná měl se odesílá ve speciálních kartonových tubusech k rozboru.

Mor se přenáší včelím dílem (rámky, soušemi), úly, pomůckami a samozřejmě samotnými včelami, které spory roznášejí na svém těle. Přenos člověkem, nebo vzduchem (větrem) není prokázán a v současné době není považován za riziko přenosu.

   Ohnisko nákazy musí být podle planých předpisů totálně zlikvidováno, včely usmrceny a vše co lze se musí spálit. Nehořlavé pomůcky se musí desinfikovat. Včelstva na stejném místě lze obnovit nejdříve po roce.

   Ochranné pásmo určí veterinární správa, ale je zpravidla v okruhu doletu včel z prokázaného ohniska moru. Zde se provádějí v průběhu roku opakované zkoušky spadu a ověřuje se, zda se mor nerozšířil. Doba uzavření pásma je zpravidla jeden rok a jeho zrušení nařizuje veterinární správa.

    V okruhu ochranného pásma jsou zakázány přesuny včelstev, výměna včelího díla. Med je možné užívat a prodávat, spory nejsou pro člověka nijak nebezpečné. Ale protože se dostávají i do medu, neměly by se k medu z této oblasti dostat včely, protože je mohou přenést do svého včelstva.

Další informace a pokyny dodáme dle doporučení veterinární správy. Pro rychlejší komunikaci prosím ty včelaře, kteří dosud nedodali adresu pro komunikaci prostřednictvím e-mailu, aby tam neprodleně učinili, nejlépe na adresu: suchoradsky@centrum.cz, nebo telefonicky na 493 551 638, nebo SMS: 799 690 005.         

 

 Děkuje   za   spolupráci:

A. Erben (předseda)                 O.Suchoradský (jednatel)                    J. Kodet (zdravotník)

 

.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Šárka Lojdová, předseda spolku

Hilmarova 86, 507 32 Kopidlno

728 180 070


Anketa

Jaký byl pro vás letošní včelařský rok?

nadprůměrný
52%
50

průměrný
32%
31

podprůměrný
16%
16

Celkový počet hlasů: 97Nová rubrika

PÁSMO ZRUŠENO

23.03.2011 14:25
V novém Věstníku veternární správy Královéhradeckého kraje již není uvedeno pásmo ochrany proti moru včelího plodu kolem Židovic. Jak sdělil telefonicky MVDR.V. Knap z veterinární správy v Jičíně, pásmo ochrany bylo dnem 21.3.2011 zrušeno. Tím končí mimořádná opatření a kontrola zdravotního...

—————

ZPRÁVA Z VETERINY...

13.03.2011 16:52
... nás zatím nepotěší. Pásmo ochrany zatím nebude zrušeno. Ale opakovaný vzorek z včelstva v Butovai je již ve Výzkumném ústavu v Dole. Je naděje, že během 14 dní dojde k rozhodnutí a uvolnění pásma a bude obnovena možnost přesunů včelstev. Na otázku, co brání tomu aby došlo ke zrušení pásma...

—————

VZORKY NEGATIVNÍ

08.03.2011 10:24
Z výsledků rozboru měli ve Výzkumném ústavu včelařském vyplynulo, že všechny zaslané vzorky z pásma ochrany proti moru jsou negativní. S tímto závěrem byli seznámeni členové organizace na výroční členské schůzi dne 5.3.2011. Tento pozitivní výsledek ale zatím neznamená zrušení opatření k zabránění...

—————

ODBĚR MĚLI v PÁSMU OCHRANY

15.01.2011 22:11
Pro včelaře ze Židovic, Běchar, Vršců, Cholenic, Žlunic a Slavhostic přichází čas odběru měli k následné kontrole nejen na varroázu, ale také na mor včelího plodu. Odebranou měl sesypte (nejvíce z 10 včelstev) do speciálních tubusů, které jste obdrželi na listopadové členské schůzi, a které jsou...

—————

TUBUSY NA MĚL

14.11.2010 07:34
Na členské schůzi 20.11.2010 ve škole dostanete speciální tubusy z VÚV v Dole u Libčice n.Vl na kontrolu zdravotního stavu vašich včelstev. . Budou určeny nejen včelařům z ohniska nákazy, ale pro všechny naše včelaře. Podrobný návod podáme na uvedené schůzi.Považujeme proto účast všech...

—————

NEJBLIŽŠÍ OPATŘENÍ K MORU

28.09.2010 12:51
Podzimní léčení proběhne zcela normálně. Rozdíl bude v datu odběru vzorku měli. Z pásma zvýšené ochrany ho včelaři provedou již na konci prosince, nejdéle začátkem ledna a odevzdají je zdravotníkovi, který je předá na Veterinární správu ke kontrole. Je tomu tak proto, že Výzkumný ústav provede...

—————

DALŠÍ DOBRÁ ZPRÁVA

28.09.2010 12:48
Jak nám potvrdila Veterinární stanice Jičín, kontrolní vzorky měli v sousedním Nymburskémn okrese neprokázaly přítomnost moru. Podezření bylo na Královéměstecku a Chroustově. To je další dobrá zpráva, která dává naději, že tuto včelí morovou ránu zvládneme. Je třeba včely dobře na zimu nakrmit a...

—————

DOBRÁ ZPRÁVA

23.08.2010 07:31
V Židovicích, ohnisku moru včelího plodu museli naši včelaři v květnu zlikvidovat víc než 70 včelstev. Jediný, kdo své včely neměl v této obci zasaženy byl přítel Josef Tobiáš ml. Přestože měl svá včelsta jen pár stovek metrů od těch nakažených. U našich včelařů se stále opakovala otázka, jak je to...

—————

NAPADENÁ VČELSTVA ZLIKVIDOVÁNA

07.05.2010 20:52
Dnes, v pátek 5. května byla za asistence veterinární služby zlikvidována včelstava  a jejich zařízení u př. Erbena (47 včelstev), př. Drozna (8 včelstev) a př. Tobiáše st. (12 včelstev) v obci Židovice, u kterých byl prokázán mor včelího plodu. Zároveň začalo platit opatření v okruhu 5 km od...

—————

OPATŘENÍ K MORU VČELÍHO PLODU

06.05.2010 09:46
Milí přátelé, tak už je to jasné a definitivní. Včera dorazilo na naši adresu Nařízení Krajské veterinární správy Královéhradeckého kraje o mimořádných veternárních opatřëních po vyhlášení ohniska nákazy moru včelího plodu. Kompletní si ho můžete přečíst na této adrese:  ...

—————