MOR VČELÍHO PLODU V NAŠÍ ORGANIZACI

18.04.2010 17:09

Tak je to tady. Palice dopadla i na naše včelaře. Na tomto místě budeme zveřejňovat pokyny a postupy k řešení situace s morem včelího plodu, který byl diagnostikován u některých našich včelařů.

Týden od 12.  do 18. dubna

      V pondělí přišla zpráva z veteriny, že se v rozboru měli ve VÚV v Dole objevily známky moru včelího plodu v obci Židovice, u tří včelařů. Informaovali jsme okolní včelaře a skontaktovali se s veterinární službou - dr. Knapem z pracoviště v Jičíně. Domluvili jsme kalendář prohlídky včelstev a odebrání vzorků k nové analýze ve VÚV.

 

Týden od 19. do 25. dubna

    Prohlídka včelstev u přítele Tobiáše st. a přítele Drozna (úterý od 9 hodin ráno) a u  přítele Erbena ( pátek od 9 hodin ráno) proběhla za účasti prohližitele a pracovníka Krajské veterinární správy z Hradce Králové ing. Valenty, vedoucího pobočky v Jičíně Dr.Knapa, našeho prohližitele př. Koutníka. U všech tří včelařů, kde byl mor rozbborem měli VÚV v Dole objeven, byl také potvrzen. Přesto byly vzorky ještě zaslány do Dolu a konečný výsledek a přijatá opatření budou známa začátkem května. S největší pravděpodobností dojde u všech tří včelařů k likvidaci všech včelstev.  O opatřeních v okolí a celé organizaci budenme průběžně informovat.

 

 

Týden od 25. do 2. května

Všem členům organizace by měli důvěrníci předat list s podrobnou informací o nákaze a opatřeních.

Text tohoto oběžníku: 

  

MOR VČELÍHO PLODU…

…je nebezpečná nákaza včel, která zpravidla vede k jejich úhynu. Způsobuje ho mikroskopická bakterie, která se množí v těle larvičky. Mimo její tělo přežívá i desítky let v podobě neuvěřitelného množství mikroskopických spór.

    Příznaky moru:

·         Mezerovitý plod

·         Propadlá a děravá víčka plodu

§ Podezřelý zápach na plástu

o   Táhnoucí se vnitřek buněk při píchnutí sirkou

 

Laboratorní vyšetření se provádí na pracovišti VÚ včelařského z Dolu speciálními destičkami, které se na několik dní vkládají na dno úlu. Sebraná měl se odesílá ve speciálních kartonových tubusech k rozboru.

Mor se přenáší včelím dílem (rámky, soušemi), úly, pomůckami a samozřejmě samotnými včelami, které spory roznášejí na svém těle. Přenos člověkem, nebo vzduchem (větrem) není prokázán a v současné době není považován za riziko přenosu.

   Ohnisko nákazy musí být podle planých předpisů totálně zlikvidováno, včely usmrceny a vše co lze se musí spálit. Nehořlavé pomůcky se musí desinfikovat. Včelstva na stejném místě lze obnovit nejdříve po roce.

   Ochranné pásmo určí veterinární správa, ale je zpravidla v okruhu doletu včel z prokázaného ohniska moru. Zde se provádějí v průběhu roku opakované zkoušky spadu a ověřuje se, zda se mor nerozšířil. Doba uzavření pásma je zpravidla jeden rok a jeho zrušení nařizuje veterinární správa.

    V okruhu ochranného pásma jsou zakázány přesuny včelstev, výměna včelího díla. Med je možné užívat a prodávat, spory nejsou pro člověka nijak nebezpečné. Ale protože se dostávají i do medu, neměly by se k medu z této oblasti dostat včely, protože je mohou přenést do svého včelstva.

Další informace a pokyny dodáme dle doporučení veterinární správy. Pro rychlejší komunikaci prosím ty včelaře, kteří dosud nedodali adresu pro komunikaci prostřednictvím e-mailu, aby tam neprodleně učinili, nejlépe na adresu: suchoradsky@centrum.cz, nebo telefonicky na 493 551 638, nebo SMS: 799 690 005.         

 

 Děkuje   za   spolupráci:

A. Erben (předseda)                 O.Suchoradský (jednatel)                    J. Kodet (zdravotník)

 

.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Oldřich Suchoradský, Vladimír HÁBL

Mlýnec 70, 507 32 KOPIDLNO
LEDKOV 503, 507 32 p. Kopidlno


493 551 638(Suchoradský), 724 240 077 (Hábl)


Anketa

Jaký byl pro vás letošní včelařský rok?

nadprůměrný
53%
50

průměrný
31%
29

podprůměrný
16%
15

Celkový počet hlasů: 94Nová rubrika

PÁSMO ZRUŠENO

23.03.2011 14:25
V novém Věstníku veternární správy Královéhradeckého kraje již není uvedeno pásmo ochrany proti moru včelího plodu kolem Židovic. Jak sdělil telefonicky MVDR.V. Knap z veterinární správy v Jičíně, pásmo ochrany bylo dnem 21.3.2011 zrušeno. Tím končí mimořádná opatření a kontrola zdravotního...

—————

ZPRÁVA Z VETERINY...

13.03.2011 16:52
... nás zatím nepotěší. Pásmo ochrany zatím nebude zrušeno. Ale opakovaný vzorek z včelstva v Butovai je již ve Výzkumném ústavu v Dole. Je naděje, že během 14 dní dojde k rozhodnutí a uvolnění pásma a bude obnovena možnost přesunů včelstev. Na otázku, co brání tomu aby došlo ke zrušení pásma...

—————

VZORKY NEGATIVNÍ

08.03.2011 10:24
Z výsledků rozboru měli ve Výzkumném ústavu včelařském vyplynulo, že všechny zaslané vzorky z pásma ochrany proti moru jsou negativní. S tímto závěrem byli seznámeni členové organizace na výroční členské schůzi dne 5.3.2011. Tento pozitivní výsledek ale zatím neznamená zrušení opatření k zabránění...

—————

ODBĚR MĚLI v PÁSMU OCHRANY

15.01.2011 22:11
Pro včelaře ze Židovic, Běchar, Vršců, Cholenic, Žlunic a Slavhostic přichází čas odběru měli k následné kontrole nejen na varroázu, ale také na mor včelího plodu. Odebranou měl sesypte (nejvíce z 10 včelstev) do speciálních tubusů, které jste obdrželi na listopadové členské schůzi, a které jsou...

—————

TUBUSY NA MĚL

14.11.2010 07:34
Na členské schůzi 20.11.2010 ve škole dostanete speciální tubusy z VÚV v Dole u Libčice n.Vl na kontrolu zdravotního stavu vašich včelstev. . Budou určeny nejen včelařům z ohniska nákazy, ale pro všechny naše včelaře. Podrobný návod podáme na uvedené schůzi.Považujeme proto účast všech...

—————

NEJBLIŽŠÍ OPATŘENÍ K MORU

28.09.2010 12:51
Podzimní léčení proběhne zcela normálně. Rozdíl bude v datu odběru vzorku měli. Z pásma zvýšené ochrany ho včelaři provedou již na konci prosince, nejdéle začátkem ledna a odevzdají je zdravotníkovi, který je předá na Veterinární správu ke kontrole. Je tomu tak proto, že Výzkumný ústav provede...

—————

DALŠÍ DOBRÁ ZPRÁVA

28.09.2010 12:48
Jak nám potvrdila Veterinární stanice Jičín, kontrolní vzorky měli v sousedním Nymburskémn okrese neprokázaly přítomnost moru. Podezření bylo na Královéměstecku a Chroustově. To je další dobrá zpráva, která dává naději, že tuto včelí morovou ránu zvládneme. Je třeba včely dobře na zimu nakrmit a...

—————

DOBRÁ ZPRÁVA

23.08.2010 07:31
V Židovicích, ohnisku moru včelího plodu museli naši včelaři v květnu zlikvidovat víc než 70 včelstev. Jediný, kdo své včely neměl v této obci zasaženy byl přítel Josef Tobiáš ml. Přestože měl svá včelsta jen pár stovek metrů od těch nakažených. U našich včelařů se stále opakovala otázka, jak je to...

—————

NAPADENÁ VČELSTVA ZLIKVIDOVÁNA

07.05.2010 20:52
Dnes, v pátek 5. května byla za asistence veterinární služby zlikvidována včelstava  a jejich zařízení u př. Erbena (47 včelstev), př. Drozna (8 včelstev) a př. Tobiáše st. (12 včelstev) v obci Židovice, u kterých byl prokázán mor včelího plodu. Zároveň začalo platit opatření v okruhu 5 km od...

—————

OPATŘENÍ K MORU VČELÍHO PLODU

06.05.2010 09:46
Milí přátelé, tak už je to jasné a definitivní. Včera dorazilo na naši adresu Nařízení Krajské veterinární správy Královéhradeckého kraje o mimořádných veternárních opatřëních po vyhlášení ohniska nákazy moru včelího plodu. Kompletní si ho můžete přečíst na této adrese:  ...

—————