STAV VČELSTEV

18.04.2010 16:23

Vzhledem k odhalení moru včelího plodu v naší organizaci musíme počítat s větším zájmem veterinární služby, ale také včelařů, zákazníků a dalších lidí o naši činnost. Nemusím připomínat, že nás to všechny zavazuje k dodržování všech pravidel ochrany okolních včelstev, s přísným dodržováním zasad hygieny. Připravili jsme podrobné pokyny pro ty včelaře, kteří jsou přímo v pásmu ochrany, ale i  ty další, kteří těmto přísným pravidlům zatím unikli:

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

MOR VČELÍHO PLODU…

…je nebezpečná nákaza včel, která zpravidla vede k jejich úhynu. Způsobuje ho mikroskopická bakterie, která se množí v těle larvičky. Mimo její tělo přežívá i desítky let v podobě neuvěřitelného množství mikroskopických spór.

    Příznaky moru:

·         Mezerovitý plod

·         Propadlá a děravá víčka plodu

§ Podezřelý zápach na plástu

o   Táhnoucí se vnitřek buněk při píchnutí sirkou

 

Laboratorní vyšetření se provádí na pracovišti VÚ včelařského z Dolu speciálními destičkami, které se na několik dní vkládají na dno úlu. Sebraná měl se odesílá ve speciálních kartonových tubusech k rozboru.

Mor se přenáší včelím dílem (rámky, soušemi), úly, pomůckami a samozřejmě samotnými včelami, které spory roznášejí na svém těle. Přenos člověkem, nebo vzduchem (větrem) není prokázán a v současné době není považován za riziko přenosu.

   Ohnisko nákazy musí být podle planých předpisů totálně zlikvidováno, včely usmrceny a vše co lze se musí spálit. Nehořlavé pomůcky se musí desinfikovat. Včelstva na stejném místě lze obnovit nejdříve po roce.

   Ochranné pásmo určí veterinární správa, ale je zpravidla v okruhu doletu včel z prokázaného ohniska moru. Zde se provádějí v průběhu roku opakované zkoušky spadu a ověřuje se, zda se mor nerozšířil. Doba uzavření pásma je zpravidla jeden rok a jeho zrušení nařizuje veterinární správa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

   V těchto dnech budeme objednávat léčiva pro podzimní ochranu a k tomu potřebujeme přesný počet vašich včelstev k 1. květnu. Počítejte, že se k vám brzy dostaví Váš důvěrník organizace, který tento údaj předá k celkovému součtu za celou organizaci.  Dostanete od něj výše zveřejněné pokyny k moru včelího plodu, protože zdaleka ne všichni naši včelaři mají přístup na internet a jsou o situaci a opatřeních on-line informováni.

Věřím, že situaci zvládneme a že období, které nás čeká zdárně překonáme.

—————

Zpět


Kontakt

Oldřich Suchoradský, Vladimír HÁBL

Mlýnec 70, 507 32 KOPIDLNO
LEDKOV 503, 507 32 p. Kopidlno


493 551 638(Suchoradský), 724 240 077 (Hábl)


Anketa

Jaký byl pro vás letošní včelařský rok?

nadprůměrný
54%
50

průměrný
30%
28

podprůměrný
16%
15

Celkový počet hlasů: 93Nová rubrika

PÁSMO ZRUŠENO

23.03.2011 14:25
V novém Věstníku veternární správy Královéhradeckého kraje již není uvedeno pásmo ochrany proti moru včelího plodu kolem Židovic. Jak sdělil telefonicky MVDR.V. Knap z veterinární správy v Jičíně, pásmo ochrany bylo dnem 21.3.2011 zrušeno. Tím končí mimořádná opatření a kontrola zdravotního...

—————

ZPRÁVA Z VETERINY...

13.03.2011 16:52
... nás zatím nepotěší. Pásmo ochrany zatím nebude zrušeno. Ale opakovaný vzorek z včelstva v Butovai je již ve Výzkumném ústavu v Dole. Je naděje, že během 14 dní dojde k rozhodnutí a uvolnění pásma a bude obnovena možnost přesunů včelstev. Na otázku, co brání tomu aby došlo ke zrušení pásma...

—————

VZORKY NEGATIVNÍ

08.03.2011 10:24
Z výsledků rozboru měli ve Výzkumném ústavu včelařském vyplynulo, že všechny zaslané vzorky z pásma ochrany proti moru jsou negativní. S tímto závěrem byli seznámeni členové organizace na výroční členské schůzi dne 5.3.2011. Tento pozitivní výsledek ale zatím neznamená zrušení opatření k zabránění...

—————

ODBĚR MĚLI v PÁSMU OCHRANY

15.01.2011 22:11
Pro včelaře ze Židovic, Běchar, Vršců, Cholenic, Žlunic a Slavhostic přichází čas odběru měli k následné kontrole nejen na varroázu, ale také na mor včelího plodu. Odebranou měl sesypte (nejvíce z 10 včelstev) do speciálních tubusů, které jste obdrželi na listopadové členské schůzi, a které jsou...

—————

TUBUSY NA MĚL

14.11.2010 07:34
Na členské schůzi 20.11.2010 ve škole dostanete speciální tubusy z VÚV v Dole u Libčice n.Vl na kontrolu zdravotního stavu vašich včelstev. . Budou určeny nejen včelařům z ohniska nákazy, ale pro všechny naše včelaře. Podrobný návod podáme na uvedené schůzi.Považujeme proto účast všech...

—————

NEJBLIŽŠÍ OPATŘENÍ K MORU

28.09.2010 12:51
Podzimní léčení proběhne zcela normálně. Rozdíl bude v datu odběru vzorku měli. Z pásma zvýšené ochrany ho včelaři provedou již na konci prosince, nejdéle začátkem ledna a odevzdají je zdravotníkovi, který je předá na Veterinární správu ke kontrole. Je tomu tak proto, že Výzkumný ústav provede...

—————

DALŠÍ DOBRÁ ZPRÁVA

28.09.2010 12:48
Jak nám potvrdila Veterinární stanice Jičín, kontrolní vzorky měli v sousedním Nymburskémn okrese neprokázaly přítomnost moru. Podezření bylo na Královéměstecku a Chroustově. To je další dobrá zpráva, která dává naději, že tuto včelí morovou ránu zvládneme. Je třeba včely dobře na zimu nakrmit a...

—————

DOBRÁ ZPRÁVA

23.08.2010 07:31
V Židovicích, ohnisku moru včelího plodu museli naši včelaři v květnu zlikvidovat víc než 70 včelstev. Jediný, kdo své včely neměl v této obci zasaženy byl přítel Josef Tobiáš ml. Přestože měl svá včelsta jen pár stovek metrů od těch nakažených. U našich včelařů se stále opakovala otázka, jak je to...

—————

NAPADENÁ VČELSTVA ZLIKVIDOVÁNA

07.05.2010 20:52
Dnes, v pátek 5. května byla za asistence veterinární služby zlikvidována včelstava  a jejich zařízení u př. Erbena (47 včelstev), př. Drozna (8 včelstev) a př. Tobiáše st. (12 včelstev) v obci Židovice, u kterých byl prokázán mor včelího plodu. Zároveň začalo platit opatření v okruhu 5 km od...

—————

OPATŘENÍ K MORU VČELÍHO PLODU

06.05.2010 09:46
Milí přátelé, tak už je to jasné a definitivní. Včera dorazilo na naši adresu Nařízení Krajské veterinární správy Královéhradeckého kraje o mimořádných veternárních opatřëních po vyhlášení ohniska nákazy moru včelího plodu. Kompletní si ho můžete přečíst na této adrese:  ...

—————